26 กรกฎาคม 2562 นครพนมน้ำโขงทรงตัว ชาวบ้านห่วงปลาสูญพันธุ์ เหตุน้ำแห้งกระทบการวางไข่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1622816

ที่จังหวัดนครพนมในช่วงนี้ ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำฝนสะสมยังต่ำ ทำให้ระดับน้ำโขงที่แห้งขอดผันผวนสุดในรอบกว่า 50 ปี ยังคงมีระดับทรงตัวที่ประมาณ 1.80-2 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติ ล้นตลิ่ง ที่ประมาณ 11 เมตร คือ ที่ประมาณ 13 เมตร ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำ ในลำน้ำสาขาสายหลัก คือ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม และลำน้ำก่ำ ที่ ไหลระบายน้ำลงน้ำโขง มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-20 ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร ข้าวนาปี เพิ่งเริ่มปักดำ ขาดแคลนน้ำ ถึงแม้ทางชลประทานจังหวัดนครพนม จะมีการเร่งเก็บกักน้ำ แต่ยังมีปริมาณน้อยเนื่องจากปีนี้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมต่ำ บวกกับฝนทิ้งช่วง ขณะเดียวกันผลกระทบจากลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ที่รองรับน้ำมาจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ รวมถึงอาชีพประมงหาปลาน้ำโขงของชาวบ้าน เนื่องจากลำน้ำอูน ลำน้ำ สงคราม ถือเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำโขง ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน โดยในช่วงฤดูฝนน้ำหลากทุกปี ธรรมชาติ ปลาน้ำโขง นานาชนิด จะขึ้นมาวางไข่ขยายพันธุ์ในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ลำน้ำสงคราม แต่ปีนี้ระดับน้ำน้อย ทำให้ปริมาณปลาลดลง และจับปลาได้ยาก และมีปริมาณปลาน้อยกว่าทุกปี ในรอบหลาย 10 ปี จากการสอบถามบรรดาแม่ค้าพ่อค้าขายปลาน้ำโขง ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รวมถึงชาวบ้านหาปลา ระบุว่าปีนี้ระดับน้ำสงครามผิดธรรมชาติ น้ำแห้งช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก ปกติทุกปีสามารถหาปลาได้จำนวนมาก แต่ช่วงนี้ออกจับปลายาก ได้ปลาน้อย มีเพียงตัวขนาดเล็ก รายได้ลด เพราะปลาไม่เพียงพอขาย จับได้เพียงแค่ได้กินในครัวเรือน ปลาขนาดใหญ่จับไม่ได้เลย ส่งผลให้ตลาดปลาน้ำโขงซบเซา ส่วนใหญ่มีแต่ปลาเลี้ยงในกระชัง ปลาธรรมชาติหายาก ส่งผลให้มีรายได้ลดลงหลายเท่า ซึ่งหากระดับน้ำยังลดต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบหนักปีต่อไป ยิ่งจะหาปลายาก และปลาบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ เนื่องจากกระทบต่อระบบนิเวศ.